Đừng vội vàng từ bỏ khi bạn gặp phải liên tiếp những khó khăn này đến khó khăn khác bởi nếu bạn không đối mặt với chúng thì làm sao bạn biết được điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Sau khi đọc những câu nói, những câu nói hay khi bạn gặp khó khăn trên đây hy vọng bạn đã có thêm sức mạnh và vững tin trên con đường mà bạn đã chọn.