Tổng hợp 30 Những câu nói hay của mẹ Teresa sâu sắc, ý nghĩa

Mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng cho đến hiện tại những câu nói hay của mẹ Teresa vẫn được rất nhiều người trích dẫn. Thậm chí nó còn được xem như một “cuốn sách chỉ đường” giúp người đọc có được động lực và cái nhìn đúng đắn hơn trong cuộc sống. Cùng nhungcaunoihay.info tổng hợp 30 Những câu nói hay của mẹ Teresa dưới đây nhé!

Những câu nói hay của mẹ Teresa

Những câu nói hay của mẹ Teresa vừa mang đến cho người nghe năng lượng tích cực vừa là lời nhắc nhở chúng ta nên có lòng nhân ái trong đời sống. Việc mang đến nụ cười và niềm hạnh phúc cho người khác cũng chính là mang lại niềm hạnh phúc cho chính mình.

Những câu nói hay của mẹ Teresa
Những câu nói hay của mẹ Teresa
 1. I have found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love.
  Tạm dịch: Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có càng thêm yêu
 2. Be faithful in small things because it is in them that your strength lies
  Tạm dịch: Hãy tận tâm với những điều nhỏ nhặt, bởi điểm mạnh của bạn nằm ở đó.
 3. Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.
  Tạm dịch: Ngày hôm qua đã đi rồi. Ngày mai còn chưa tới. Chúng ta chỉ có hôm nay. Hãy bắt đầu thôi.
 4. I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do great things.
  Tạm dịch: Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể; cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.
 5. What can you do to promote world peace? Go home and love your family.
  Tạm dịch: Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình Thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

  Những câu nói hay của mẹ Teresa
  Những câu nói hay của mẹ Teresa
 6. Love begins at home; love lives in homes, and that is why there is so much suffering and so much unhappiness in the world today…Everybody today seems to be in such a terrible rush, anxious for greater developments and greater riches and so on, so that children have very little time for their parents. Parents have very little time for each other, and in the home begins the disruption of the peace of the world.
  Tạm dịch: Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều khổ đau và bất hạnh đến như thế… Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều hơn, và đại loại như thế, đến nỗi con cái có quá ít thời gian với cha mẹ mình. Cha mẹ chúng có quá ít thời gian dành cho nhau, và hòa bình thế giới bắt đầu bị chia cắt từ nơi mái ấm gia đình.
 7. If you judge people, you have no time to love them.
  Tạm dịch: Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.
 8. We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest poverty. We must start in our own homes to remedy this kind of poverty.
  Tạm dịch: Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo khó chỉ là đói khát, thiếu mặc và vô gia cư. Sự nghèo khó bởi không đạt được mong muốn, không được yêu thương và không được quan tâm mới là sự nghèo khó lớn nhất. Chúng ta phải bắt đầu từ mái ấm của chính mình để cứu chữa loại nghèo khó này.
 9. The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved.
  Tạm dịch: Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.
 10. Do not think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired.
  Tạm dịch: Đừng nghĩ rằng phải thật phi thường để có thể yêu chân thật. Điều chúng ta cần là yêu không mỏi mệt.

Những câu nói hay của mẹ Teresa Calcutta 

Mẹ Teresa đã để lại cho hậu thế rất nhiều câu nói hay về tình yêu và ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy cùng đọc Những câu nói hay của mẹ Teresa Calcutta ngay dưới đây nhé.

Những câu nói hay của mẹ Teresa
Những câu nói hay của mẹ Teresa
 1. Joy is prayer; joy is strength: joy is love; joy is a net of love by which you can catch souls.
  Tạm dịch: Niềm vui là sự cầu nguyện; niềm vui là sức mạnh: niềm vui là tình yêu; niềm vui là một lưới tình yêu mà với nó bạn có thể bắt được những linh hồn.
 2. If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.
  Tạm dịch: Nếu chúng ta không có bình yên là do chúng ta đã quên mất mình thuộc về nhau.
 3. Love begins at home, and it is not how much we do… but how much love we put in that action.
  Tạm dịch: Tình yêu bắt đầu từ gia đình, và không phải là chúng ta làm bao nhiêu … mà là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào hành động đó.
 4. Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.
  Tạm dịch: Ngay cả những người giàu cũng khao khát được yêu, được chăm sóc, được khao khát, được có người gọi là của riêng họ.
 5. Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand.
  Tạm dịch: Tình yêu là loại quả của cả bốn mùa, và nằm trong tầm với của mọi bàn tay.
 6. Love begins by taking care of the closest ones – the ones at home.
  Tạm dịch: Tình yêu bắt đầu bằng việc chăm sóc những người thân nhất – những người thân ở nhà.
 7. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.
  Tạm dịch: Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương.

  Những câu nói hay của mẹ Teresa
  Những câu nói hay của mẹ Teresa
 8. It’s not how much we give but how much love we put into giving.
  Tạm dịch: Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.
 9. Spread love everywhere you go: first of all in your own home. Give love to your children, to your wife or husband, to a next door neighbor… Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God’s kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile, kindness in your warm greeting.
  Tạm dịch: Hãy trao tặng tình yêu thương bất cứ nơi đâu bạn tới: trước tiên trong chính mái ấm của mình. Hãy yêu thương con cái, bạn đời, và cả những người hàng xóm… Đừng để ai tới với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân sống động cho lòng nhân ái của Chúa trời bằng cách thể hiện lòng nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm.
 10. Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.
  Tạm dịch: Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.
 11. Good works are links that form a chain of love.
  Tạm dịch: Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.

Những câu nói hay của mẹ Teresa hài đồng

Để năng lượng tích cực này đến với mọi người, chúng ta sẽ cùng đọc qua Những câu nói hay của mẹ Teresa hài đồng ngay dưới đây nhé các bạn đọc thân mến!

Những câu nói hay của mẹ Teresa
Những câu nói hay của mẹ Teresa
 1. We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.
  Tạm dịch: Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.
 2. Kind words can be short and easy to speak but their echoes are truly endless.
  Tạm dịch: Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận.
 3. Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.
  Tạm dịch: Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ.
 4. Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God’s kindness: kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile.
  Tạm dịch: Đừng để ai đến với bạn rời đi phải tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là sự truyền đạt sống động cho lòng nhân từ của Chúa trời: lòng tốt trên gương mặt, lòng tốt trong đôi mắt, và lòng tốt trong nụ cười.
 5. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.
  Tạm dịch: Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều gợn sóng.
 6. If you can’t feed a hundred people, feed just one.
  Tạm dịch: Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, thì chỉ cần giúp một người mà thôi.
 7. None of us, including me, ever do great things. But we can all do small things, with great love, and together we can do something wonderful.
  Tạm dịch: Không ai trong chúng ta, kể cả tôi, làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn lao, và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời.
 8. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.
  Tạm dịch: Hãy lan tỏa tình yêu thương đến mọi nơi bạn đến. Để không ai đến với bạn mà không hạnh phúc hơn.
 9. We shall never know all the good that a simple smile can do.
  Tạm dịch: Chúng ta sẽ không bao giờ biết được tất cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười đơn giản có thể làm được.
 10. If you want a love message to be heard, it has got to be sent out. To keep a lamp burning, we have to keep putting oil in it.
  Tạm dịch: Nếu bạn muốn một thông điệp tình yêu được lắng nghe, nó phải được gửi đi. Để giữ cho một ngọn đèn cháy, chúng ta phải tiếp tục châm dầu vào nó.

Trên đây nhungcaunoihay.info đã tổng hợp 30 Những câu nói hay của mẹ Teresa, hi vọng qua đó bạn đọc có được niềm tin yêu, hạnh phúc trong cuộc sống muôn màu. Cảm ơn đã đọc và cùng theo dõi chúng tôi để có thể tìm hiểu nhiều bài viết hơn nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *